تحقیق ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتکی (بدون منبع – همراه با تصاویر و نمودارها)

تحقیق ساختار سطحی الیاف نساجی استفاده شده در امباسینگ غلتکی (بدون منبع – همراه با تصاویر و نمودارها)

چکیده : ۲

۱- مقدمه : ۲

۲-  رول امباسینگ برروی فویل ( صفحه فلزی نازک ) و الیاف : ۴

۳-آزمایشات.. ۶

۳-نتایج : ۸

۵- نتیجه. ۹

غلتک های امباسینگ : ۱۱

انواع تکمیل : ۱۵

۱)‌تکمیل موقت.. ۱۵

تکمیل دائم ۱۶

تکمیل ثابت : ۱۶

پارچه های سلولزی و یا پروتئینی : ۱۷

امبوسینگ (Embssing) 18

شراینرایزینگ ( Schreinerising) 18

پلی استر : ۱۹

پلی استر با الکتریسیته ساکن کم ۲۷

-انتخاب مواد رنگرزی مناسب الیاف پلی استر. ۳۳

فرآیند رنگرزی با مواد رنگی دیسپرس.. ۳۷

مواد رنگرزی دیسپرس با اندازه مولکولی کوچک : ۴۶

رنگرزی الیاف پلی استر با مواد رنگرزی دیسپرس به روش ترموزول (Thermozol) : 49

رنگرزی الیاف پلی استر با مواد رنگرزی دیسپرس در حضور کاری یر : ۵۲

انواع کاری یرها : ۵۹

۱)کاری یرهای ارتوفنیل فنل (opp) 60

۲)  کاری یر های پارافنیل فنل (ppp) 60

کاری یرهای نوع دی فنیل. ۶۰

کاری یرهای کلروبنزول. ۶۱

شستشو رداکشن Reduction Cleaeing. 61

رنگرزی الیاف پلی استر در عمل. ۶۳

رنگرزی با مواد رنگرزی دیسپرس.. ۶۵

کاری یرها : ۶۶

روش عمومی رنگرزی : ۶۶

ثبات تصعید : ۶۹

بافندگی حلقوی : ۷۲

عمل بافتن. ۷۳

ساختمان بافت حلقوی.. ۷۳

رج : ۷۴

– ردیف.. ۷۵

-تراکم حلقه ها ۷۵

جهت فنی پارچه. ۷۵

روی مورد مصرف پارچه. ۷۶

– ماشین بافندگی حلقوی.. ۷۶

-سوزن. ۷۸

-کشش پارچه. ۷۸

جلو و پشت ماشینهای بافندگی حلقوی.. ۷۹

اصول مراحل بافت برروی یک سوزن. ۷۹

ماشین امباسینگ ( Embossing ): 88

متغیرهای موجود در ماشین امباسینگ : ۸۹


 

 

 

عنوان :

ساختار سطحی الیاف نساجی  استفاده شده در امباسینگ غلتکی


 چکیده :

طرح استفاده از الیاف نساجی ترموپلاستیک شکل گرفته است ، کاربرد جدیدی از نانو ساختارهای سطحی یک نمونه از رول امباسینگ شکل گرفته در جایی که یک فلز انعطاف پذیر برجسته که طرح در سطح آن برروی یک سیلندر فلزی سوار شده است با تنظیم دقیق پارامترهای فرآیند‌، شبکه های دوره‌ای با جزئیات واحد زیر بوده انتقال پیدا میکند ،برروی الیاف پلی استر با قطر ۱۸۰ میکرومتر  .

کلمات کلیدی : رول امباسینگ ، قالب ترموپلاستیک ، الیاف نساجی .

۱- مقدمه :

بسیاری از پیشرفت های تکنولوژی تولید الیاف مصنوعی مبنی بر توسعه ( تغییر ) در سطح الیاف می باشد [۱] در بیشتر موارد الیاف پروفیلی ( سطح مقطع غیر دایره‌ای ) به وسیله نازل اسپینرت ، به ایجاد یک سطح پروفیلی در طی ریسندگی لیف می انجامد به هر حال این تکنولوژی ۲ اشکال دارد :

۱-   پروفیلی شدن فقط در جهت طولی اتفاق می افتد ( پروفیلی شدن طولی )

۲-  شکل پروفیلی محدود به شکل نازل اسپینرت ، ویسکوزیته مواد شکل دهنده الیاف و تورم در طی الکستروژن کردن الیاف می باشد بنابراین سطح الیاف نسبتاً زبر می باشد

در نتیجه بسیاری از اثرات مبنی بر سطوح نانو ساختاری نمی تواند کاربردی موثر داشته باشد با تولید برجستگی هایی در موقعیت مکانیی دلخواه ( پروفیل افقی ) مشخصات مهم سطح الیاف ، ممکن است در محدوده وسیعی بهبود پیدا کند (‌گسترش پیدا کند )

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :