گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی

گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی

مجتمع آموزش شهید زمانپور فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان ایستگاه مطالعات و پتشیبانی گاو سرابی در طی حدود ده سال تعداد گاو سرابی از مناطق سراب، اردبیل و شبستر خریداری شده و وارد مجموعه گردیده، در طی این سال‌ها فعالیت‌های اصلاح نژادی بر روی این دام‌ها صورت گرفت و تعدادی از دام‌ها به دلیل بروز صفات نامطلوب فنوتیپی از گله حذف گردیدند. در سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱ عملیات اخذ اسپرم و انتقال جنین بر روی دام‌های ایستگاه صورت پذیرفت که حاصل آن حدود بیست هزار دوز اسپرم فریز شده و قریب به دویست و پنجاه عدد جنین فریز شده می‌باشد که همگی به عنوان بانک ژنی توده سرابی نگهداری می‌شود.

آشنایی با مکان کارآموزی       ۱

۱) تاریخچه تشکیل  ۲

۲) نمودار (چارت سازمانی)   ۸

۳) نوع محصولات تولیدی یا خدماتی    ۹

۴) شرح خدمات       ۹

ارزیابی بخش‌های مرتبط با علمی کارآموز            ۱۰

۱)موقعیت رشته کارآموز در واحد کارآموزی و بررسی وظایف در

آن واحد   ۱۱

۲) امور اجرایی در دست اقدام واحد کارآموزی     ۱۲

۳) برنامه‌های آینده  ۱۳

بحث و نتیجه گیری و ذکر تجربیات کسب شده      ۱۵

گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی

مجتمع آموزش شهید زمانپور فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان ایستگاه مطالعات و پتشیبانی گاو سرابی در طی حدود ده سال تعداد گاو سرابی از مناطق سراب، اردبیل و شبستر خریداری شده و وارد مجموعه گردیده، در طی این سال‌ها فعالیت‌های اصلاح نژادی بر روی این دام‌ها صورت گرفت و تعدادی از دام‌ها به دلیل بروز صفات نامطلوب فنوتیپی از گله حذف گردیدند. در سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱ عملیات اخذ اسپرم و انتقال جنین بر روی دام‌های ایستگاه صورت پذیرفت که حاصل آن حدود بیست هزار دوز اسپرم فریز شده و قریب به دویست و پنجاه عدد جنین فریز شده می‌باشد که همگی به عنوان بانک ژنی توده سرابی نگهداری می‌شود.

آشنایی با مکان کارآموزی       ۱

۱) تاریخچه تشکیل  ۲

۲) نمودار (چارت سازمانی)   ۸

۳) نوع محصولات تولیدی یا خدماتی    ۹

۴) شرح خدمات       ۹

ارزیابی بخش‌های مرتبط با علمی کارآموز            ۱۰

۱)موقعیت رشته کارآموز در واحد کارآموزی و بررسی وظایف در

آن واحد   ۱۱

۲) امور اجرایی در دست اقدام واحد کارآموزی     ۱۲

۳) برنامه‌های آینده  ۱۳

بحث و نتیجه گیری و ذکر تجربیات کسب شده      ۱۵

، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :