گزارش کارآموزی تعمیرات موتور پراید

فهرست
مقدمه
موتور
قطعات ثابت و متحرک
سرسیلندر
سیلندر
سوپاپ
علائم چسبندگی سوپاپ
طریقه آب‌بندی کردن سوپاپ
سیت
تراشیدن سیت
گیت سوپاپ
اسبکها و نگهداری و کنترل آن
تایپیتهای خودکار هیدرولیکی
طریقه باز کردن و بستن سرسیلندر و رفع معایب آن
طریقه بستن سرسیلندر
دلایل سوختن واشر سرسیلندر
دلایل دوپهنی سیلندر
شاتون
سرشاتون
اندازه‌گیری گژن‌پین
میلنگ و یاتاقانها
میلنگ
تعمیرات میلنگ
دلایل بریدن میلنگ
کاسه نمد میلنگ
یاتاقانها
فلایویل
بوش انتهای میلنگ
رینگ پیستون و گژن‌پین
نکاتی که باید در تعمیرات مورد توجه قرار گیرد
رینگهای پیستون
معایب رینگها، تشخیص و برطرف کردن آن
کانالهای روغن
اویل پمپ

، ، ، ،


مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :