تحقیق نساجی

فهرست.. ۱

مقدمه. ۳

عنوان طرح: ۷

محل اجرای طرح. ۷

لیست سهامدران حاضر در جلسه مجمع عمومی موسسین۹

۲-۲ مشخصات سهامداران و مدیران شرکت۱۰

۳- محصول. ۱۱

۴- سرمایه گذاری طرح: ۱۱

۵- زمین۱۱

۶- محوطه سازی.. ۱۲

۷- ساختمان های مورد نیاز طرح: ۱۲

۸- شرح مختصر فرآیند تولید و رسم نمودار کلی خط: ۱۳

۹- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی خارجی: ۱۴

۱۰- تأسیسات.. ۱۴

۱۱- وسائط نقلیه سبک و سنگین: ۱۵

۱۲- مواد اولیه و بسته بندی.. ۱۵

۱۳- آب – برق و سوخت مصرفی.. ۱۶

۱۴- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری.. ۱۶

۱۵- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی.. ۱۷

۱۶- برآورد سرمایه ثابت.. ۱۸

۱۸- نحوه سرمایه گذاری: ۲۰

۱۹- برآورد هزینه استهلاک.. ۲۰

۲۰- هزینه های تولید سالانه. ۲۱

۲۱- محاسبه قیمت تمام شده: ۲۱

۲۲- قیمت فروش محصول: ۲۲

۲۳- محاسبه نقطه سربسر (در ۱۰۰% راندمان) ۲۳
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :