تحقیق منطق فازی

۱-     چکیده

۲-    مقدمه (چرا سیستم های فازی؟)

۳-    تاریخچه مختصری از نظریه و کاربردهای فازی

۴-    زندگینامه پروفسور لطفی‌زاده

۵-    منطق فازی

۵- متغیرهای زبانی

۶-  سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟

     ۶-۱)سیستم های فازی خالص

     ۶-۲)سیستم فازی TSK

     ۶-۳)سیستم فازی ساز و غیرفازی ساز

۷-سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند ؟

۸-تئوری مجموعه های فازی

۹-مفاهیم مشترک منطق فازی و کلاسیک

۱۰-روابط فازی

۱۱-ساخت قوانین فازی

۱۱-۱)ویژگی های مجموعه فازی

۱۲-موتور استنتاج

         ۱۲-۱)ستنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد

    ۱۲-۲)استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه

۱۳-فازی ساز ها

۱۴-غیرفازی سازی

۱۵-یک مثال کلی

   منابع
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :