تحقیق منطق فازی

۱-     چکیده

۲-    مقدمه (چرا سیستم های فازی؟)

۳-    تاریخچه مختصری از نظریه و کاربردهای فازی

۴-    زندگینامه پروفسور لطفی‌زاده

۵-    منطق فازی

۵- متغیرهای زبانی

۶-  سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند ؟

     ۶-۱)سیستم های فازی خالص

     ۶-۲)سیستم فازی TSK

     ۶-۳)سیستم فازی ساز و غیرفازی ساز

۷-سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند ؟

۸-تئوری مجموعه های فازی

۹-مفاهیم مشترک منطق فازی و کلاسیک

۱۰-روابط فازی

۱۱-ساخت قوانین فازی

۱۱-۱)ویژگی های مجموعه فازی

۱۲-موتور استنتاج

         ۱۲-۱)ستنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد

    ۱۲-۲)استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه

۱۳-فازی ساز ها

۱۴-غیرفازی سازی

۱۵-یک مثال کلی

   منابع
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :