تحقیق منطق فازی چیست

منطق فازی چیست؟. ۲

مفاهیم اساسی: ۲

مجموعه های فازی: ۵

تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی.. ۶

تفاوت میان نظریه احتمالات و منطق فازی.. ۶

کاربردهای منطق فازی: ۷

منطق فازی و هوش مصنوعی: ۸

نقصان منطق فازی.. ۹

نتیجه گیری: ۹

منبع: ۱۰
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :