تحقیق منابع زغالسنگ و معادن زیرزمینی


پیشگفتار. ۲

مقدمه: ۴

مختصری در مورد ذخایر ذغال سنگ در حوزه کرمان: ۷

آشنایی نسبی با معدن ذغالسنگ هجدک: ۱۴

۱-موقعیت معدن. ۱۴

۲-شرایط آب و هوایی. ۱۴

مختصری بر زمین شناسی منطقه هجدک: ۱۵

تکتونیک معدن هجدک: ۱۵

میزان ذخیره و عمر معدن: ۱۷

روشهای استخراج: ۱۷

الف- روش گزنگی. ۱۷

ب- روش پلکان معکوس.. ۱۹

محاسبات میزان هوای لازم برای کارگاهها و سینه کارها ۲۰

۲-محاسبه میزان هوا بر اساس گازهای متصاعد شده ۲۱

۳-محاسبه میزان هوا بر اساس میزان استخراج ذغال. ۲۱

نتیجه گیری.. ۲۴

محاسبه سرعت هوا در قسمتن های مختلف معدن : ۲۹

محاسبه تهویه‌ طبیعی. ۳۰

فصل تابستان. ۳۱

، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت