تحقیق معدن

۱-    مقدمه

۲-    مکان و موقعیت جغرافیایی

۳-    وضعیت اجتماعی و کروکی محل

۴-    آب و هوای منطقه

۵-    کلیات زمین شناسی ناحیه ای منطقه

۶-    چینه شناسی و سنگ شناسی

۷-    تکتونیک و زمین شناسی ساختمانی

۸-    مختصری راجع به خواص و تشکیل مواد معدنی مورد استفاده

۹-    زمین شناسی اقتصادی

۱۰-چگونگی عملیات اکتشاف

۱۱- هزینه های اکتشاف مورد نیاز

۱۲- ضمائم
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت