تحقیق لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

فهرست
ضرورت های دیگری برای استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در برنامه ریزی درسی ۲
تعریف و پیشینه هوش هیجانی ۶
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۹
مولفه ها ۱۶
عوامل ۱۶
قسمت دوم: دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود ۱۹
۳٫عوارض روحی روانی مردودی ۳۵
۴٫آموزش و پرورش سنتی و جدید و دلالتهای آنان ۳۷
۵٫ امتحانات و عوارض آن ۴۰
– تقلب ۴۵
– خلاقیت زدائی ۴۶
– بازخوردهای منفی ۴۶
۶٫ اعتبار و توان امتحان ۴۸
– مغالطه هدف/ وسیله ۴۸
– اعتبار امتحان ۵۰
– ارزشیابی مساوی با امتحان نیست ۵۶
گامهایی به سوی استقرار طرح ۷۲
۱-توسعه و گسترش دوره آمادگی (پیش دبستانی): ۷۴
۳- ایجاد نظام ارزشیابی از برنامه درسی و نظارت ملی بر کیفیت آموزش کشور: ۷۵
فهرست منابع یادداشت: ۷۹
فهرست منابع مقاله دکتر سید احمد جلالی: ۸۰

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت