تحقیق قالبسازی

– انواع قالبها

– قالبهای پلاستیک

– قالبهای ترموپلاستیک

– قالبهای باکالیت

– فرآیند دایکاست

-قرآیند اکستروان

– فرآیند ریخته گری

– قالبهای فلزی

– قالبهای سمبه ماتریس

– قالبهای برش

– قالبهای خمش

– قالبهای کشش

– قالبهای فرم

– طراحی قالب

– مواد و جنس قالب

– برآورد هزینه – توجیه اقتصادی – بهره وری قالب

– ساخت قالب

– مونتاژ

– تست

– منابع
جهت خرید
تحقیق قالبسازی
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری