تحقیق تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

تحقیق تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران. ۱

۱- مقدمه: ۲

۲- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»: ۳

۳- «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران در راه‌کارها»: ۷

«موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت… ۱۰

استفاده  از تجارت الکترونیک»  در ایران. ۱۰

۱- مقدمه: ۱۰

۲- «طرح پرسش‌‌ها»: ۱۲

۳- مطالعه تحقیقی جهت ارائه الگوی مناسب در جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران  ۱۳

۴- موانع محیطی: ۱۴

۵- اهداف تحقیق: ۱۴

۶- روش‌های تحقیق : ۱۵

۷- نتیجه‌گیری از تحقیق: ۱۶

۸-  ارائه پیشنهادات: ۲۱

«بانکداری و تجارت الکترونیک» ۲۴

۱- مقدمه: ۲۴

۲- بانکداری الکترونیکی: ۲۴

۳- «بانکداری الکترونیک در ایرانی و موانع موجود در سر راه آن» ۲۵

۴- پول الکترونیکی چیست؟. ۲۷

۵- «ویژگی‌های کلیدی پول الکترونیکی»: ۲۹

۶- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها: ۳۱

۷- «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری»: ۳۲

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران


۱- مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند  اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت