تحقیق تجارت الکترونیک

 • ۱ تاریخچه تجارت الکترونیک
 • ۲ تعریف تجارت الکترونیک
 • ۳ مزایا و معایب تجارت الکترونیک
 • ۴ بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
 • ۵ مدلهای تجارت الکترونیک
 • ۵.۱ تجارت فروشنده با فروشنده
 • ۵.۲ تجارت فروشنده و مصرف کننده
 • ۵.۳ تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
 • ۵.۴ تجارت مصرف کننده با فروشنده
 • ۵.۵ تجارت نقطه به نقطه
 • ۵.۶ تجارت فروشنده با اداره
 • ۵.۷ تجارت مصرف کننده با اداره
 • ۶ تجارت الکترونیک در ایران

۷ منابع
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت