تحقیق بخش ا ول بتن

بخش ا ول. ۳

۱- علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی. ۳

۱-۱- نفوذ نمکها ۳

۱-۲- اشتباهات طراحی. ۳

۱-۳- اشتباهات اجرایی. ۴

۱-۴- حملات کلریدی.. ۴

۱-۵- حملات سولفاتی. ۵

۱-۶- حریق. ۵

۱-۷- عمل یخ زدگی. ۶

۱-۸- نمکهای ذوب یخ. ۷

۱-۹- عکس العمل قلیایی سنگدانه ها ۷

۱-۱۰- کربناسیون. ۷

۱-۱۱- علل دیگر. ۸

۲-۱- آماده سازی سطوح. ۹

۲-۱-۱ تمیز نمودن با اسید، شستن با اسید، اسید خراشی. ۱۰

۲-۱-۲ برس زدن. ۱۰

۲-۱-۳ چکش زدن. ۱۱

۲-۱-۴ سند بلاست و گریت بلاست (شن و ساچمه پاشی) ۱۱

۲-۱-۵ وترجت (آب فشاری) با مواد ساینده و بدون آن. ۱۱

۲-۱-۶ روشهای دیگر. ۱۱

۲-۲ طرق مختلف ترمیم ۱۲

۲-۲-۱ تزریق ترکها ۱۲

۲-۲-۲ قنداق کردن. ۱۲

۲-۲-۳ بتن با سنگدانه از پیش آکنده ۱۳

۲-۲-۴ لایه های سطحی. ۱۳

۲-۲-۵ بتن پاشی. ۱۴

۲-۲-۶ بخیه زنی. ۱۵

۲-۲-۷ تـنـیـدن. ۱۵

۲-۲-۸ درزگیری.. ۱۵

۲-۲-۹ پوشش.. ۱۶

۲-۲-۱۱ باروری توسط خلاء. ۱۷

۲-۲-۱۲ روشهای سطلی. ۱۷

۲-۲-۱۳ روش قیفی. ۱۸

۲-۲-۱۴ روش پمپ.. ۱۸

۲-۲-۱۵ روش کیسه ای.. ۱۸

۳- مواد تعمیری.. ۱۹

۳-۱ بنونیت.. ۱۹

۳-۲ پوششهای قیری.. ۱۹

۳-۴ درزگیریهای ارتجاعی. ۲۰

۳-۵ رزینه. ۲۱

۳-۵-۱ اپوکسیها ۲۱

۳-۵-۲ پلی استرها ۲۴

۳-۵-۳ پلی یورتانها ۲۵

۳-۶ بتن، ملات، و دوغابهای منبسط شونده ۲۶

۳-۷ بتن و ملات دارای الیاف مصنوعی. ۲۶

۳-۸ لاتکس.. ۲۷

۳-۹ سایر مواد پوششی. ۲۹

۳-۱۰ سیمانهای مخصوص…. ۲۹

۳ – ۱۱ مواد تعمیری زیر آبی. ۲۹

۳-۱۱-۱ مواد سیمانی برای تعمیرات زیر آبی. ۳۰

۳-۱۱-۱-۱ ویژگیهای آب اندازی.. ۳۱

۳-۱۱-۱-۲ زمان گیرش طولانی. ۳۱

۳-۱۱-۱-۳ شسته شدن. ۳۱

۳-۱۱-۱-۴ آسیب پذیری در مقابل مواد شیمیایی. ۳۲

۳-۱۱-۱-۵ روانی ضعیف.. ۳۲

۳-۱۱-۱-۶ جمع شدگی یا انقباض…. ۳۳

۳-۱۱-۱-۷ جدا شدن. ۳۴

۳-۱۱-۱-۸ نفوذ آب دریا به سیستم تعمیری.. ۳۵

۳-۱۱-۱-۹چسبندگی به بتن قدیمی (بتن مادر) ۳۵
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت