تحقیق بتن

بتن چیست؟. ۲

بتن با کیفیت خوب.. ۳

شیمی ترکیبات سیمان. ۵

سیمان. ۷

انواع سیمان پرتلند ۱۰

سیمان پرتلند معمولی( نوع ۱) ۱۵

سیمان پرتلند زود سخت شونده( نوع ۳) ۱۷

سیمان ضدسولفات( نوع ۵) ۱۷

اندازه دانه های سنگی. ۱۹

سنگ شناسی دانه ها ۱۹

آب اختلاط. ۲۰

کارآیی. ۲۳

عوامل مؤثر بر کارآیی. ۲۵

آزمایشهای کارآیی. ۲۷

آزمایش اسلامپ.. ۲۷

تسریع کننده ها(accelerators) 30

کندگیر کننده ها (Retarders ) 33

مخلوط کردن بتن و روشهای حمل آن. ۳۵

اختلاط بتن. ۳۵

اندازه گیری مصالح تشکیل دهنده بتن. ۳۶

سیمان. ۳۶

مصالح سنگی. ۳۶

آب و مواد افزودنی. ۳۷

دستگاههای مخلوط کن ثابت.. ۳۸

دستگاه مخلوط کن متحرک.. ۴۲

ماشین بتن کش گردان( تراک میکسر) ۴۲

روش های حمل بتن. ۴۵

۱- حمل دستی( حمل با چرخ دستی، ارابه و فرغون) ۴۵

۲- دامپر. ۴۶

۳- کامیون کمپرسی. ۴۷

۴- تراک میکسر. ۴۷

تسمه نقاله. ۴۸

پمپ بنزین. ۴۹
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت