تحقیق بتن

فهرست
بتن غلطکی (RCC) ۲
مقدمه ۲
۲- سه روش طراحی سد بتن غلتکی : ۶
۲-۱- روش طرح مخلوط با خمیر زیاد (روش انگلیسی): ۷
۲-۲- روش سد بتنی متراکم شده با غلطک RCD ( روش ژاپنی) : ۷
۲-۳- روش کم سیمان (گروه مهندسین ارتش آمریکا) : ۸
قابلیت های فنی رویه رویه بتن غلطکی ۱۰
چکیده ۱۴
۱ـ مقدمه ۱۵
۱ـ آلودگی هوا و محیط زیست ۱۶
نتیجه‌گیری ۲۱
بتن سبک ( فوم بتن) ۲۱
ویژگی های عمده فوم بتن ۲۲
کاربرد فوم بتن در ساختمان ۲۵
خصوصیات بتن سبک ۲۶
کاربرد بتن سبک ( فوم سِم ) در ساختمان: ۳۴
بتن سبک هوادار ۳۵
بتن سبک EPS ۳۸
کاربرد بتن سبک ( فوم سِم ) در ساختمان: ۴۰
منابع و مآخذ : ۴۲
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت