تحقیق ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین المللی و تجارت الکترونیکی

 

۱    ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی   ۱۴۸
۲ چکیده. ۱۴۹
۳ مقدمه. ۱۵۰
۴  ۱٫ ادبیات موضوع. ۱۵۳
۵  ۲٫ قابلیت بازارسازی در تجارت الکترونیکی.. ۱۵۷
۶    ۳٫ آزمون خرید الکترونیکی.. ۱۶۰
۷  ۱-۳٫ ویژگیهای محصول. ۱۶۱
۸  ۲-۳٫ آشنایی و اعتماد مشتری نسبت به مارک تجاری محصول. ۱۶۱
۹    ۳-۳٫ ویژگیهای مشتری. ۱۶۲
۱۰    ۴٫ روش تحقیق. ۱۶۲
۱۱  ۱-۴٫ جامعه آماری و جمع‌اوری داده‌ها ۱۶۴
۱۲    جدول ۱- دسته‌بندی صنایع با کد چهاررقمی در قالب صنایع با کد دورقمی   ۱۶۵
۱۳  جدول شماره ۲- تقسیم‌بندی جدید صنایع شیمیایی.. ۱۶۶
۱۴   ۲-۴٫ فرضیات تحقیق. ۱۶۷
۱۵                                  ۳-۴٫ طراحی مدل. ۱۶۷
۱۶                                                                                                                                            جدول ۳- ضریب اولویت و رتبه هر کدام از صنایع کلی نسبت به هدف نهایی مدل تلفیقی   ۱۶۸
۱۷                                                                                                                         جدول شماره ۴ – ضریب اولویت و رتبه‌بندی محصولات در هر صنعت   ۱۶۹
۵٫ بررسی ISIC چهار رقمی نسبت به یکدیگر.. ۱۷۰
۱۸                                                                                                  جدول شماره ۵ – اولویت‌بندی و ضریب اولویت یکپارچه ISIC های چهاررقمی   ۱۷۱
۱۹                                         جمع‌بندی و ملاحظات.. ۱۷۲
۲۰                 منابع. ۱۷۶

 
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت