تحقیق احداث یک سازه بتن آرمه

قالب‌بندی.. ۴

کلیات… ۴

تدارکات مربوط به قالبها ۵

قبل از بتن‌ریزی.. ۵

پس از گرفتن بتن.. ۸

رواداری‌ها در قالب‌بندی.. ۱۴

رواداریهای ساختمانهای بتن آرمه معمولی.. ۱۴

رواداریهای سازه‌های ویژه ۱۷

پوشش بتنی کانال: ۱۷

سیفونها و آبروهای یکپارچه: ۱۸

(۳) تفاوت ضخامت: ۱۸

پلها، آبروهای روگذر، ناودانیها و غیره ۱۸

پوشش تونل و مجراهای درجا: ۲۲

انواع مصالح قالب… ۲۴

قالب آجری.. ۲۴

قالب چوبی.. ۲۵

قالب فولادی.. ۲۶

قالب آلومینیومی.. ۲۸

قالب فایبر گلاس… ۲۸

کلافها و سایر وسایل قالب‌بندی.. ۲۹

اقتصاد قالب‌بندی.. ۳۰

تأثیر طراحی سازه بر بهای قالب‌بندی.. ۳۱

تأثیر ساخت، برپا داشتن، قطعه‌بندی و قالب برداری بر بهای قالب‌بندی.. ۳۲

تأثیر زمان قالب برداری بر بهای قالب‌بندی.. ۳۳

بارهای وارد به قالب… ۳۳

بار مرده بتن.. ۳۴

بار ضربه‌ای ناشی از سقوط یک توده بتن.. ۳۴

بارهای زنده ۳۴

فشار هیدرواستاتیک ناشی از بتن‌ریزی.. ۳۵

برای قالب دیوارها: ۳۵

روابط طراحی قالبها و پایه‌های اطمینان. ۳۸

قالب‌بندی اجزای مختلف سازه ۴۰

قالب شالوده ۴۰

الف- قالب شالوده دیوار و دیوار شالوده ۴۱

ب- قالب شالوده تکی.. ۴۳

قالب دیوار. ۴۸

کلیات… ۴۸

مثال طراحی قالب دیوار. ۵۳

(۱) تعیین فاصله پشت بندهای قائم، از روی مشخصات تخته قالب… ۵۴

(۳) تعیین فاصله کلافهای  ، از روی مشخصات پشت بند افقی.. ۵۶

(۴) تعیین سطح واشر زیر‌کلاف‌برای جلوگیری‌ از لهیدگی‌چوب پشت‌بند‌افقی.. ۵۷

قالب ستون. ۵۸

پایه‌های اطمینان و برجها ۶۲

الف- پایه‌های اطمینان. ۶۲

ب- برجهای چوبی و فلزی.. ۶۴

پ- طراحی پایه‌های اطمینان. ۶۴

قالب تیر و دال. ۶۵

کلیات… ۶۵

مثال طراحی قالب تیر و دال. ۶۷

الف- پایه‌های اطمینان زیر قالب کف تیر. ۶۸

ب- تیرچه‌های زیر قالب کف دال. ۶۹

پ- شاهتیرهای زیر تیرچه‌ها ۷۰

ت- پایه‌های زیر شاهتیرها ۷۰

قالب لغزان. ۷۲

آرماتوربندی.. ۷۷

کلیات… ۷۷

مشخصات میلگردها و روشهای بررسی آنها ۷۸

انواع میلگرد. ۷۸

شکل ظاهری مقطع. ۸۰

مشخصات میلگردها ۸۲

آزمایشهای کنترل کیفیت میلگردها ۸۲

آزمایش کشش… ۸۳

آزمایش تاشدگی.. ۸۴

آزمایش جوش پذیری.. ۸۵

تهیه میلگردها ۸۶

حمل ، بارندازی و انبار کردن میلگردها ۸۷

برش میلگردها ۸۹

خم کردن میلگردها ۹۰

وصله میلگردها : ۹۲

تمیز کردن میلگردها ۹۳

حمل ، نصب و استقرار میلگردها ۹۳

پوشش بین روی میلگرد. ۹۴

رواداری های آرماتوربندی.. ۱۰۲

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت