تحقیق آب

مقدمه :‌ ۲

نمونه برداری و آزمایش آبچ.. ۱۶

مکانیسم صاف شدن. ۲۰

الف- اندازه دانه های ماسه: ۲۴

مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها ۲۷

مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها ۲۸

مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها ۲۹

مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها ۳۰

تصفیه مغناطیسی آب… ۳۱
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :