تجارت الکترونیک

فهرست

مقدمه

فصل اول: تجارت الکترونیک

تعریف

مزایا

محدودیتها

عواملی که با رعایت کردن آن می‎توان به پیشرفت قابل توجهی در تجارت‌‌ الکترونیکی دست یافت.

فصل دوم: طراحی بهینه برای تسهیل تجارت الکترونیکی

سرویسهای تجارت الکترونیکی

قالب کاری تجارت الکترونیکی

مبادله تجاری

سیستمهای صورتحساب

مبادله داده الکترونیکی

سیستمهای پرداخت اینترنت

راه حلهای امنیتی

معماری تجارت الکترونیکی

فصل سوم: مدلهای تجاری در تجارت الکترونیک

فصل چهارم: نقش بانکها در تجارت الکترونیک

پیشگفتار

فواید تجارت الکترونیک برای بانکها

خدمات بانکی ارائه شده توسط تجارت الکترونیک

اصلاحات راهبردی موردنیاز در نظام بانکی برای تجارت الکترونیک

نتیجه گیری

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت