ارتباط با پایگاه داده‌های Access در Visual Basi

پیشگفتار : ۳

مقدمات Visual Basic. 5

تاریخچه‌ی زبان BASIC.. 7

کار با ویژوال بیسیک.. ۷

آشنایی با محیط ویژوال بیسیک.. ۸

کلیات.. ۱۱

پنجره‌ی Code. 12

داده‌ها در ویژوال بیسیک.. ۱۳

سایر انواع داده ۱۵

تعریف متغیرها ۱۷

Option Explicit 18

تعریف رشته‌ها ۱۹

مقدار دادن به متغیرها ۲۰

عملگرهای ویژوال بیسیک.. ۲۱

– عملگرهای شرطی یا مقایسه ای.. ۲۳

داده‌های شرطی. ۲۵

ترکیب عملگرهای شرطی و منطقی. ۲۶

– مقدمات بانک اطلاعاتی Access. 29

Access امروزی مایکروسافت.. ۲۹

کاربرد برنامه Access. 30

بانک اطلاعاتی چیست؟. ۳۱

Access مایکروسافت به منزله یک RDBMS. 35

معماری Microsoft Access. 38

یک نرم افزار پایگاه داده امکانات زیر را در اختیار ما قرار می‌دهد: ۴۱

آشنایی با فیلد، رکورد و جدول. ۴۲

نوع داده فیلد (Field Data Type) 43

آشنایی با فیلد کلیدی (Key Field) و کلید اصلی (Primary Key) 44

آشنایی با اجرای نرم افزار Access. 45

باز نمودن یک جدول. ۴۶

– نحوه پیمایش رکوردهای جدول. ۴۷

اصول اصلاح یک رکورد ۴۹

تغییر نام فیلد در نمای Datasheet 50

ذخیره جدول بانک اطلاعاتی. ۵۰

اصول بستن بانک اطلاعاتی. ۵۱

– ایجاد بانک اطلاعاتی. ۵۱

اصول طراحی یک بانک اطلاعاتی. ۵۲

– تحلیل سیستم موجود ۵۲

نمای Design View.. 55

تنظیم خصوصیات فیلد ۵۶

ایجاد جدول با روش ورود اطلاعات.. ۵۸

هدایت و جهت دادن به کار جدول. ۵۹

تعیین کلید اولیه. ۵۹

اصلاح مشخصات جدول. ۶۰

افزودن فیلد به جدول. ۶۰

نحوه انتخاب رکوردها ۶۲

نحوه مرتب کردن داده های جدول. ۶۳

نحوه کپی ساختار یک جدول موجود ۶۴

توصیف پروژه: ۶۵

الف ) توصیف پایگاه داده ۶۵

ب ) توصیف فرم های برنامه. ۷۹

-شرح کد فرم Bag ؛ ۸۹

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :