اجزای تجارت الکترونیکی و مدلهای مختلف آن

فهرست مطالب

اجزای تجارت الکترونیکی۱

مدلهای مختلف تجارت الکترونیک۷

مدل B2B  یا تجارت شرکت با شرکت (تاجر با تاجر) ۱۰

مدل B2C یا تجارت شرکت با مصرف کننده (تاجر با مصرف کننده) ۲۳

مقایسه مدل B2B با مدل B2C28

مدل C2C یا تجارت مصرف کننده با مصرف کننده (مشتری با مشتری) ۲۸

 منابع و مآخذ ۳۰


، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت