تحقیق آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلوگیری از آن

تحقیق آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلوگیری از آن

آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن

مقدمه. ۱

۱-۱- اهمیت موضوع پژوهش و پیشینه آن.. ۲

۱-۲- آلودگی هوا و آلاینده‌ها ۱۴

۱-۲-۱- انواع آلاینده‌ها ۱۴

۱-۲-۲- آلاینده‌های گوگردی.. ۱۹

۱-۲-۳- آلاینده‌های نیتروژنی.. ۲۰

۱-۲-۴- ازن.. ۲۰

۱-۲-۵- فلوئور. ۲۱

۱-۲-۶- پراکسی استیل نیترات (PAN) 23

۱-۲-۷- باران‌های اسیدی.. ۲۴

۱-۲-۸- فلزات سنگین.. ۲۶

۱-۳- اثرات آلودگی هوا بر گیاهان.. ۳۰

۱-۳-۱-۱- میزان دریافت آلاینده: ۳۱

۱-۳-۱-۲- عوامل درونی: ۳۳

۱-۳-۱-۳- عوامل محیطی: ۳۵

۱-۳-۲- اثرات آلاینده‌های گوناگون بر گیاهان.. ۳۸

۱-۳-۲-۱- اثرات آلاینده‌های گوگردی بر گیاهان.. ۴۱

۱-۳-۲-۲- اثرات آلاینده‌های نیتروژنی.. ۴۳

۱-۳-۲-۴- اثرات زیست محیطی فلوئور. ۴۹

۱-۳-۲-۵- اثر زیست محیطی پراکسی استیل نیترات (PAN) 56

۱-۳-۲-۶- اثرات زیست محیطی باران های اسیدی.. ۵۸

۱-۳-۲-۷- اثرات زیست محیطی فلزات سنگین.. ۶۱

۱-۳-۳- اثرات آلودگی محیط بر روابط بین گونه‌‌ای.. ۶۴

۱-۳-۴- اثرات آلودگی محیط بر جوامع گیاهی.. ۶۹

۱-۳-۵- پاسخ‌های تکاملی گیاهان نسبت به آلودگی.. ۷۵

۱-۴- تاثیر گیاهان بر آلودگی محیط زیست.. ۸۰

۱-۵- معرفی گونه‌های گیاهی مورد پژوهش… ۸۴

۱-۵-۱- کلم زینتی؛ Brassica oleracea. 85

۱-۵-۲- عشقه؛ Hedera colchica. 89

مواد و روشها ۹۴

۲-۱- سنجش رنگیزه‌های فتوسنتزی.. ۹۷

۲-۱-۲- سنجش کاروتنوئیدها ۹۸

۲-۲- سنجش فعالیت آنزیمها ۱۰۰

۲-۲-۲- سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز. ۱۰۲

۲-۲-۳- سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز. ۱۰۳

۲-۳- سنجش پروتئین.. ۱۰۴

۲-۴- بررسی تشریحی.. ۱۰۵

نتایج. ۱۰۸

۳ – ۳ –  نتایج حاصل از سنجش پروتئین.. ۱۱۶

۳ – ۴ – نتایج حاصل از بررسی های  تشریحی.. ۱۱۸

بحث در نتایج. ۱۱۹

۴  –۱-۲- اثر آلودگی هوا بر میزان کاروتنوئیدها ۱۲۱

۴ – ۲ – اثر آلودگی هوا بر فعالیت آنزیم ها ۱۲۲

۴ – ۴ – اثر آلودگی هوا بر ساختار تشریحی.. ۱۲۴

مقدمه


۱-۱- اهمیت موضوع پژوهش و پیشینه آن

آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین، یا حتی بزرگترین و حادترین معضل جهان امروز است. آسیب‌های بی‌شمار ناشی از آلاینده‌های گوناگون بر سلامتی انسان،‌ زیست بوم‌ها و انواع موجودات زنده، توجه دانشمندان و محققان نقاط مختلف دنیا را به خود جلب نموده است. اهمیت این موضوع به حدی است که این دهه را دهه محیط زیست نامگذاری کرده‌اند تا تأکید بیشتری بر جدی بودن مساله آلودگی محیط زیست و لزوم توجه به آن و ضرورت  یافتن راهکارهایی جهت جلوگیری از افزایش این مشکل  باشد.

در سال ۱۸۰۳، مالتوس،‌ بزرگترین معضل بشریت را کمبود مواد غذایی دانست و هشدار داد که با توجه به روند فزاینده افزایش جمعیت کره زمین، به زودی به جایی خواهیم رسید که غذای کافی برای تغذیه همه انسانهای ساکن این کره وجود نخواهد داشت و امروز شاهدیم که طبق گزارش‌های سازمان ملل، ۸۰۰ میلیون گرسنه در جهان وجود دارند که قادر به بدست آوردن غذای مورد نیاز خود نیستند. بعد از مالتوس، عده‌ای دیگر که خود را نئومالتوسیان نامیدند، آلودگی محیط زیست را معضلی بزرگتر و جدی تر  از مساله کمبود مواد غذایی دانستند،‌ و متاسفانه، اخبار تکان‌ دهنده‌ای که در این زمینه بدست آمده و می‌آید  این حقیقت تلخ را تایید می کند. برخی از اخبار و آمارهای ارائه‌ شده از سوی سازمان‌های معتبر جهانی را از نظر می‌گذرانیم:

● در شهرهای بزرگ جهان، روزانه صدها نفر جان خود را در اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند. پژوهش‌هایی که در ۱۵ شهر بزرگ اروپا انجام شده است نشان می‌دهد که آلودگی هوا در شهر لیون فرانسه سبب مرگ زودرس ۳۰ تا ۵۰ نفر در روز می‌شود و در پاریس، ۲۶۰ تا ۳۵۰ نفر هر روز بر اثر بیماریهای قلب و عروق ناشی از آلودگی هوا می‌میرند. محققان دانشگاه‌ هارواد دریافته‌اند که میزان مرگ و میر در شــــهرهایی که بیش از استانداردهای مجاز با آلودگی هوا مواجهند حدود ۲۰ درصد بیشتر از شهرهای دارای هوای غیرآلوده است و میزان بیمارهای قلبی در شهرهای صنعتی، حدود ۳۰ درصد بیشتر از سایر شهرهاست.

● گزارشی از صندوق محیط زیست بانک جهانی حاکی است که ســـالانه ۸۰۰ هزار نفر در جهان بر اثر بیماریهای تنفسی،‌ قلبی و سایر بیماریهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.

● نازایی، اختلالات نوزادان، کم‌خونی، نارسایی‌های حاد کلیوی، اختلالات کبدی،‌ دردهای شدید شکمی، بیماریهای چشمی حاد و بعضاً کوری،‌ مشکلات تیروئیدی، افزایش فشار خون، سکته،‌ فلج،‌ اختلالات حافظه، پایین آمدن بهره هوشی، عدم تمرکز و انواع ناراحتی‌های روحی و روانی از جمله افسردگی،‌ اضطراب‌‌های شدید،‌ تنش‌ها و غیره ،از عواقب انتشار وسیع آلاینده‌ها در جهان می‌باشند.

 ●آلودگی محیط زیست منجر به بروز عظیم‌ترین و فاجعه آمیزترین انقراض بزرگ تاریخ حیات شده است…. حیات در طول تاریخ طولانی خود، از بیش از سه میلیارد سال پیش، شاهد پنج انقراض عظیم بوده است که به ترتیب در اواخر دوران های اردوویسین، دونین، پرمین، تریاس و کرتاسه رخ دادند. در هر یک از این پنج انقراض عظیم، تنوع زیستی و تعداد گونه‌های زیستی تا حد زیادی کاهش یافت و گاه چند میلیون سال طول می‌کشید تا تنوع زیستی دوباره بهبود حاصل کند و غنای خود را بازیابد. مشهورترین آنها، انقراض پنجم بود که در آخر دوره‌کرتاسه رخ داد و باعث نابودی نسل دایناسورها شد. ولی این انقراض،‌ مخربترین انقراض عظیم تاریخ خلقت نبود، بلکه  فجیع‌ترین آنها انقراض ششم است که به دست انسان آغاز شده و بسیاری از دانشمندان احتمال داده‌اند که علاوه بر بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری، منجر به نابودی نسل بشر نیز خواهد شد. وجود مقادیری از انواع آلاینده‌‌ها از جمله آفت کش‌ها و سموم شیمیایی در شیر انسان، احتمال این فرض را افزایش داده است.

● آلودگی محیط زیست و گرمایش  ناشی از آن، یک سوم زیستگاه‌های طبیعی جهان را تا آخر این قرن بطور اساسی دچار اختلال می‌کند و تمامی گونه‌های زیستی که امکان مهاجرت سریع، با سرعتی بیش از روند تخریب را ندارند و یا زیستگاه‌های آنها منحصر به فرد است محکوم به نابودی خواهند بود.

● طبق فهرست قرمز ارائه شده از سوی IUCN (اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی) در سال ۲۰۰۲، ۵۷۱۴ گونه از گیاهان و ۵۴۵۳ گونه از جانوران جهان با خطر انقراض مواجه هستند و از این میان، ۹۲۸ گونه از گیاهان دولپه‌ای، ۷۹ گونه از تک لپه‌ای‌ها، ۱۷ گونه از مخروطیان، بیش از ۲۲ گونه از نهانزادان آوندی، ۱۸۱ گونه از پستانداران، ۱۸۲ گونه از پرندگان، ۵۵ گونه از خزندگان، ۳۰ گونه از دوزیســــتان،‌ ۲۵۷ گونه از ماهیان، ۴۶ گونه از حشـرات و ۲۲۲ گونه از نرم‌تنان در شرایط بسیار حاد و بحرانی به سر می‌برند. و البته این ارقام از میان گونه‌های شناسایی شده است و مسلماً گونه های فراوانی وجود دارند که بدون اینکه حتی شناسایی شده باشند در حال نابودی هستند ‌، چنانکه گفته می‌شود حدود ۹۰ درصد از گیاهان جنگل‌های جاده‌ای هنوز مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته‌اند و چه بسا بتوان از آنان، داروهایی ارزشمند برای بیماریهای غیرقابل درمان امروز  بدست آورد.

 ●جنگل‌های حاره‌ای که با تنوع زیستی فوق‌العاده غنی، حداقل دو پنجم گونه‌های گیاهی و جانوری دنیا را در خود جای داده‌اند با روندی بسیارسریع، حدود بیست میلیون هکتار در سال، در حال تخریب هستند.

● طبق آمار دیگری از سوی  IUCN،‌ در حال حاضر بیش از ۵۷۱۵ گونه زیستی در قاره آسیا، ۵۶۴۳ گونه در قاره آمریکا، ۳۸۲۲ گونه در آفریقا، ۱۴۸۳ گونه در اروپا، ۱۶۶۳ گونه در استرالیا و ۲۷ گونه در قطب جنوب در  خطر انقراض قرار دارند…. و این گنجینه ارزشمند و بی بدیل حیات است که حدود ۵ میلیارد سال به طول انجامیده تا به غنای امروزی رسیده است: تنوع زیستی .

…و اخبار هولناکی از این قبیل ، فراوانند.

یک زیست‌شناس می‌گوید: «معدنچیان برای اطلاع از وجود گازهای مهلک،‌ از قناری‌های استفاده می‌کنند؛ مرگ قناری‌ها برای آنها هشداری است مبنی بر وجود گازهای کشنده. و اکنون ما نیز باید چنین هشدارها و اخطارهایی را از اجساد دلفین‌ها و شیرهای دریایی مرده بر سواحل، پرندگان بیجان افتاده بر زمین ، و جنگل‌های نابوده شده دریافت‌ داریم و پیش از آنکه خیلی دیر شود چاره‌ای جدی بیندیشیم. مرگ گونه‌ها هشداری است برای گونه Homo sapiens (انسان خردمند)! … »

 

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :