تحقیق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست

تحقیق آب و فاضلاب و اثرات آن بر محیط زیست

آب و فاضلاب  و اثرات آن بر محیط زیست.. ۲

– انواع فاضلاب.. ۳

–  روشهای دفع فاضلاب.. ۳

– جمعیت فعلی تحت پوشش شبکه گرد آوری فاضلاب در منطقه: ۵

–  بر آورد حجم فاضلاب تولید شده ۵

– پیامدها و مشکلات ناشی از دفع فاضلاب با روشهای فعلی. ۶

آلودگی آبهای زیرزمینی و قنوات.. ۷

بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی. ۸

آلودگی محیط زیست شهری. ۸

کاهش مقاومت لایه های زمین.. ۸

شبکه موجود گردآوری فاضلاب در منطقه ۹

فاضلابهای سطحی. ۱۰

مخلوط شدن فاضلاب های  کارگاهها با فاضلاب خانگی. ۱۰

– دفع فاضلاب و امکانات منطقه ۱۲

–  دفع فاضلاب و مشکلات منطقه ۱۳

–  نحوه جمع آوری زباله، نارسائیها و پیامدهای نامطلوب آن. ۱۴

–  طرح جدید سیستم جمع آوری و دفع زباله ۱۵

جمع آوری زباله در منطقه به دو گروه تقسیم می‌شود: ۱۵

–  میزان زباله تولید شده در منطقه: ۱۷

–  ایستگاه موقت انتقال زباله در منطقه و مشکلات آن: ۱۸

–  جمع آوری و دفع زباله و کاستی های آن. ۱۹

–  بازیافت پسماندهای منطقه ۲۱

–  آلودگی هوا و منافع آلاینده آن. ۲۱

–  منابع آلاینده ۲۱

عوامل موثر بر میزان تردد در منطقه ۲۲

ب- منابع آلاینده خانگی. ۲۳

ج- منابع آلاینده صنعتی. ۲۳

د- سایر منابع آلوده کننده ۲۵

–  عوامل طبیعی موثر بر آلودگی هوا در منطقه ۲۶

وضعیت توپوگرافیک.. ۲۶

جریانهای محلی دشت و کوه ۲۶

جریانهای محلی دره ها ۲۷

بادهای منطقه ۲۷

میزان بارندگی. ۲۸

–  پسماندها ۲۸

–  آفت کش ها و سموم دفع آفات نباتی. ۲۹

–  نقش منطقه دو در تامین آب شرب تهران. ۳۰

–  عدم برخورداری از آب شرب بهداشتی در منطقه ۳۰

–  منابع ایجاد آلودگی صوتی. ۳۱

۴- پاره ای از رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، سنتی: ۳۷

 
 

 

– بررسی و تحلیل کلی مسائل ویژه حاد زیست محیطی

– معرفی نحوه جمع آوری فاضلاب در بخشهای مختلف منطقه، نارسایی و پیامدهای نامطلوب  آن

– انواع فاضلاب

میزان فاضلاب صنعتی یا پساب ایجاد شده از تولیدات صنعتی در منطقه قابل توجه نبوده و نسبت به کل فاضلابهای تولیدی نقش چندانی ایفا نمی‌کند گزارش” شناخت واحدهای صنعتی شهر تهران – سال ۱۳۷۵ تعداد واحدهای صنعتی مستقر در منطقه دو را ۳۶ واحد یعنی ۲۶/۱ درصد کل واحدهای صنعتی مناطق بیستگانه شهر تهران عنوان کرده است . و نظر به اینکه طی سالهای اخیر تعدادی از این واحدها نیز به خارج از شهر تهران انتقال یافته‌اند، از تعداد و نقش آنها کاسته شده است.

–  روشهای دفع فاضلاب

مجموعه کامل انواع شیوه های دفع فاضلاب شامل: چاههای جذبی، جوی خیابانها، مسیلها، قنوات، سپتیک تانکها، شبکه گردآوری فاضلاب، در منطقه دو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چاههای جذبی و جوی خیابانها و کانابها مثل خیابان زنجان اصلی ترین حجم فاضلاب منطقه شامل فاظلاب خانگی و آبهای سطحی را جمع آوری و هدایت می‌کنند.

مسیلهای طبیعی و انسان ساخت موجود نیز در کنار قنوات قدیمی کار جمع آوری و هدایت بخش دیگری از فاضلاب را در منطقه بعهده دارند که شامل مسیل فرحزاد، مسیل کوی مطهری (به موازات اتوبان شیخ فضل الله نوری)، درکه و سیل برگردان غرب که مجموعه فاضلاب جاری در این مسیلها تا رودخانه کن هدایت می‌شوند.

انتقال آبهای سطحی ناشی از بارندگی از وظایف اصلی مسیلهای فوق بوده در حالیکه کار هدایت قسمتهایی از فاضلابهای شهری در مناطقی که دفع فاضلاب دچار مشکل می‌گردد نیز بصورت غیر مجاز به عهده این مسیلها قرار گرفته است.

سپتیک تانکها و تصفیه خانه های کوچک در تعداد زیادی از ساختمانهای بلند مرتبه، مجتمع‌های مسکونی و شهرک هایی که در منطقه دو احداث گردیده، کار گرد آوری و دفع فاضلاب را بعهده دارند.

البته در برخی از این شرکتها از چاههای جذبی و یا سایر شیوه های دفع فاضلاب نیز استفاده می‌شود.

شهرک فرهنگیان از یکصد چاه جذبی جهت فاضلاب استفاده می‌کند.

شهرک پاس علیرغم داشتن تصفیه خانه فاضلاب، به دلیل از کار افتادن و خرابی سیستم، عملاً فاضلاب خود را به مسیل موجود در غرب بزرگراه شیخ فضل الله (مسیل کوی مطهری) هدایت می‌کند.

بخشی از فاضلاب شهرک قدس به علت شکستگی حاصله در لوله گذاریهای زیرزمینی، قبل از رسیده به تصفیه خانه شهرک قدس، در شمال بزرگراه همت به مسیل کوی مطهری وارد می‌گردد.

مجتمع های آتی ساز و سامان ۱و۲و۳ ساخته شده در اراضی بستر رودخانه درکه، علیرغم داشتن تصفیه خانه و سپتیک تانک با عملکرد ناقص آنها، با مشکل دفع فاضلاب مواجه می‌باشد . به گفته کارشناس اداره آب و فاضلاب، شهرداری بخشی از آب حاصل از فاضلابهای نیمه تصفیه شده آنرا جهت آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می‌دهد.

در نواحی شمال بزرگراه اوین از غربی ترین نقاط تا شرقی ترین آن، شهرکهای متعددی ساخته شده است که روشهای دفع فاضلاب آنها چاههای جذبی یا سپتیک تانکها هستند. هیچکدام از این روشها نتوانسته اند پاسخگوی نیاز اهالی باشند. مثلاُ شهرک تامین اجتماعی عملاً فاضلاب خود را به دره حسنک در شمال دره فرحزاد وارد می‌کند. و یا نشتی فاضلاب شهرک مخابرات در اراضی پایین دست به سطح زمین راه پیدا کرده و محیط اطراف فروشگاه شهروند را نمناک کرده است.

کوی فراز، کیهان، پلیس نیز از شهرکهایی هستند که مسائل مشابه شهرکهای یاد شده دارند فاضلاب زندان اوین نیز با وجود مجهز بودن به سپتیک تانک وارد رودخانه درکه می‌شود.

شبکه گرد آوری فاضلاب در کوی نصر و شهرآرا وشهرک قدس به عنوان مدرن ترین سیستم دفع فاضلاب از زمان تاسیس شهرکهای مزبور احداث گردیده و مورد بهره برداری قرار دارد.

– جمعیت فعلی تحت پوشش شبکه گرد آوری فاضلاب در منطقه:

جمعیت منطقه بر اساس بر آورد سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۵۴۲۰۰۰ نفر تعیین گردیده است. با توجه به جمعیت تحت پوشش شبکه گردآوری فاضلاب شهرک قدس، کوی نصر و شهر آرا که جمعاً بالغ بر ۱۲۵۰۰۰ نفر است، ۲۳ ر صد اهالی منطقه از روش دفع فاضلاب به کمک شبکه گرد آوری و ۷۷ درصد باقیمانده بطور عمده از روشهای سنتی یعنی چاههای جذبی و روشهای جذبی کنترل شده یعنی سپتیک تانکها و حمل فاضلاب استفاده می‌نمایند.

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل شما * :
موبایل شما * :